Data Analytics

Prosta analityka dostępna wraz z systemami klasy ERP, CRM czy WMS zaspokaja podstawowe potrzeby biznesowe.

Jednakże wraz z intensywnym rozwojem firmy oczekiwania zmieniają się – standardowe raporty prezentujące wybrany wycinek rzeczywistości nie wystarczają.

Osoby decyzyjne w organizacjach chcą nie tylko wiedzieć dlaczego zachodzą pewne procesy – interesują je również ich skutki oraz możliwość przewidywania prawdopodobnych scenariuszy. W tym celu wykorzystuje się zaawansowane metody prognostyczne, czyli analitykę predykcyjną.

Jakie są korzyści?

Dostęp do wiedzy

która nie wypływa wprost z posiadanych danych, lecz jest możliwa do wywnioskowania w oparciu o prowadzone zestawienia różnych wymiarów.

Analizy można zasilić dodatkowymi danymi firm trzecich, np. firmy ICM, z którą Integrated Solutions prowadzi komercyjną współpracę.

Analityka predykcyjna

może stanowić uzupełnienie analityki opartej na Big Data lub też samodzielną gałąź prowadzonych przez organizację analiz.

W związku z tym, że wymaga dużej ilości danych historycznych, często wykorzystuje się ją do tworzenia algorytmów typu machine learning, które pozwalają na: