Cyber Security

Obecna sytuacja rynkowa charakteryzuje się coraz większym wykorzystaniem systemów teleinformatycznych we wszystkich aspektach prowadzenia działalności biznesowej. Tendencji tej towarzyszy wzrost wartości informacji a co za tym idzie – konieczność ich skutecznej ochrony.

Kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa informacji jest czas reakcji na potencjalne zagrożenia, mogące mieć bezpośredni wpływ na prowadzony biznes.

Jakie są korzyści rozwiązań chmurowych?

Wsparcie w trybie 24/7/365

Security Operations Center nieustannie identyfikuje zagrożenia.

Natychmiastowe informowanie o incydentach

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami IT po stronie Klienta dostają informacje o incydentach.

Ochrona przed cyberzagrożeniami nowej generacji

Usługa Malware Protection analizuje wszystkie pliki o nieznanej sygnaturze.

Wsparcie dla DNSSEC i IPv6

SecureDNS domyślnie wspiera powszechnie stosowane standardy branżowe, takie jak DNSSEC i IPv6