Cloud

Rozwiązania Chmurowe

Rozwiązania nazywane terminem "As a Service" (ang. "jako usługa") tłumaczy się jako "roziązania w chmurze" to jeden z najnowszych trendów z pogranicza świata IT, telekomunikacji i dynamicznie rosnącego segmentu rynku ICT. "Chmura" umożliwia przeniesienie i utrzymanie najbardziej kosztownych zasobów IT - danych, sprzętu, aplikacji - poza strukturami firmy. Oznacza to zmianę tradycyjnego modelu inwestycyjnego i przejście na model usługowy, w którym firma płaci jedynie za dostęp do tego, czego faktycznie potrzebuje.

Jakie są korzyści rozwiązań chmurowych?

Elastyczność

Elastyczny, skalowalny dobór rozwiązań do bieżących potrzeb

Łatwy rozwój

Możliwość niedrogiego i szybkiego uruchamiania nowych systemów i funkcji wspierających biznes.

Szybkie ROI

Szybszy zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych (ROI).

Redukcja kosztów

Koniec rozbudowywania i utrzymywania infrastruktury IT, a tym samym.znaczne obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) środowisk IT.